Nu ați găsit produsul dorit? Vă rugăm să ne lăsați numărul de telefon și vă contactăm în cel mai scurt timp
Catalog de produse

Roinstal - Campania "12 rate fixe cu 1% dobanda lunara” TBI BANK

0745 497 525
0723 553 355
0756 553 355
Program de lucru:
Luni – Vineri : 9.00 – 17.30

Campania "12 rate fixe cu 1% dobanda lunara” TBI BANK

 

- Regulament -

 

Art. 1. Organizatorul campaniei:

Campania 12 rate fixe cu 1% dobanda lunara (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de TBI Credit IFN S.A, cu sediul social  în Bucuresti, str.Putul lui Zamfir t, nr. 8-12, parter si etj.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/11691/2012 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr.RB-PJS-40-068/30.08.2012, avand Cod Unic de Inregistrare 15901855, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838, numita in continuare "Organizator".

Art. 2. Perioada si locul de desfasurare al campaniei

2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 24.07.2018 pana la data de 31.08.2018 in mediul online, in Romania.

2.2. Campania se desfasoara online pe site-ul www.roinstal.com.

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide in orice moment extinderea Campaniei.

Art. 3. Conditii de participare . Mecanismul campaniei

3.1.La aceasta campanie, poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, rezidenta in Romania.

3.2. Campania se adreseaza persoanelor prevazute la art.3.1. de mai sus  (denumiti mai jos “clienti”)  care achizitioneaza de pe site-ul www.roinstal.com, prin intermediului liniei de credit cu card de credit atasat, finantata de Organizator, in baza ordinului de debitare (serviciul oferit de catre Organizator in cadrul liniei de credit) , cu o valoare individuala sau cumulata mai mare de 300 lei, pana la maxim 19.905 lei .

3.4. Campania presupune conditiile de creditare expuse la art.3.3.1.

3.3.1. Dobanda anuala de 12% disponibila pentru un numar de 12 rate

Pentru o tranzactie in rate fixe, egale, din linia de credit cu cardul de credit Mastercard Standard oferit de TBI Credit IFN SA, efectuata in baza unui ordin de debitare ȋn valoare de 5.000 lei, rambursata in 12 rate lunare, cu o dobanda anuala de 12%, comision de analiza de 95 lei, valoarea ratei lunare de 452,68 lei, valoarea totala platibila de 5.432 lei, DAE 16,75, durata contractului de credit fiind de 5 ani. Comision lunar de adminstrare card: 5 lei/luna . Prezenta oferta se aplica in cazul in care nu se efectueaza nicio alta tranzactie pana la rambursarea integrala a creditului, iar fiecare rata lunara este achitata integral de catre client/detinatorul cardului.

3.5.Clientii nu inregistreaza restante la alte contracte de credit semnate cu Organizatorul, tranzactiile efectuate nu au fost identificate ca tranzactii frauduloase de care Oganizator.

Art. 4. Protectia datelor personale

4.1.Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune/set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate/neautomate, cum ar fi : colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea/modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea si distrugerea.

4.2.Destinatarii datelor sunt : Organizatorul, partenerii contractuali

4.3. Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei campanii au conform prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE - (Regulamentul general privind protecția datelor):

  1. dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protecția datelor pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
  2. dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Organizator la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta/aceasta;
  3. dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexact;
  4. dreptul de opozitie – 1) dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea  particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 2) dreptul de a solicita ulterior, oricand si in mod gratuit, fara nicio justificare, printr-o cerere scrisa datata si semnata, ca datele mele cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate, in scop de reclama, marketing
  5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte
  6. dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul general privind protecția datelor, care mi-au fost incalcate

La cererea oricarui Client, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientii vor trimite catre Organizator pe adresa Bucuresti, str.Putul lui Zamfir nr.8-12, sect.1, o cerere in forma scrisa, datata si semnata.

4.4.  Datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de servicii ale Organizatorului. Scopul este participarea la prezenta Campanie, realizare de rapoarte statistice cu privire la Clientii si serviciile Organizatorului.

4.5. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale

Art.5. Regulamentul Campaniei

5.1. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.roinstal.com. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

Art 6. Incetarea Campaniei

6.1 Prezenta Campanie poate inceta sau poate sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.

Art 7. Diverse

7.1. In nicio situatie Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica sau  incalca prezentul Regulament.

Art 8. Litigii si legea aplicabila

8.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea transmite Organizatorului, la tel 021529860 sau email crediteonline@tbicredit.ro in perioada de derulare a Campaniei, precum si in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data de incheiere a Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

8.2.In caz de tentativa sau fraudare a Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

8.3. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

Organizator, TBI Credit IFN S.A