Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice CASA VERDE CLASIC - PERSOANE FIZICE

 

In perioada 2010-2017 s-au finalizat peste 30.000 proiecte - beneficiari persoane fizice, valoarea finantata fiind cca 180.000.000 lei; 
In prezent sunt in proces de analiza dosarele depuse in anul 2016 in cadrul Programelor Casa Verde destinate persoanelor fizice, astfel:

·  in cadrul sesiunii deschise in perioada 10 – 24 octombrie 2016 au fost depuse 12.028 cereri de finantare, valoarea totala solicitata fiind 72.439.599,49 lei.

BENEFICIARI: persoane fizice

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. achizitia de sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv a celor destinate inlocuirii sau completarii sistemelor clasice de incalzire;
 2. cheltuielile cu montajul şi punerea in functiune a sistemului;
 3. taxa pe valoarea adaugata (TVA).

SUMA MAXIMA PE PROIECT:

 1. pana la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
 2. pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
 3. pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv pompele de caldura aer-aer

 

  ANEXA 2 - CERERE de finantare nerambursabila

  ANEXA 3 - DECLARATIE pe propria raspundere

  Ordinul nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila,   inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice

 


Ghid de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice şi unitati de cult CASA VERDE CLASIC PERSOANE JURIDICE

In perioada 2010-2017 peste 200 proiecte - beneficiari persoane juridice (unitati administrativ – teritoriale, institutii publice și unitati de cult), valoarea finantata fiind cca 160.000.000 lei, 
In cadrul sesiunii deschise in perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016 au fost depuse 194 cereri de finantare, valoarea totala solicitata fiind de 120.711.395,30 lei.

BENEFICIARI: Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau unitatile de cult pot depune proiecte de finantare in cadrul programului pentru imobilele aflate in proprietatea ori in administrarea lor.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, echipamente, subansamble, constructii aferente instalatiilor);
 2. cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi incercarilor;
 3. taxa pe valoarea adaugata (TVA);
 4. cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, in limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

SUMA MAXIMA PE PROIECT: 
Finantarea nerambursabila, asigurata de Autoritate, se acorda in cuantum de pana la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 1. Cuantumul finantarii pentru institutiile publice nu poate depaşi valoarea de 2.000.000 lei.
 2. Cuantumul finantarii pentru unitatile de cult nu poate depaşi valoarea de 500.000 lei.
 3. Cuantumul finantarii in cazul unitatilor administrativ-teritoriale nu poate depaşi urmatoarele valori:
  1. 4.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mare de 100.000;
  2. 3.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 50.000 şi 100.000;
  3. 2.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 20.000 şi 50.000;
  4. 1.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 3.000 şi 20.000;
  5. 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mic de 3.000.

 

  ANEXA 1 - CERERE de finantare nerambursabila

  Ordinul nr. 1818/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila,   inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice şi unitati de cult

 

 

Sursa:   https://afm.ro/casa_verde.php